Delta laboratuvarı geniş test listesi ile hizmetinizde. Özellikle metabolik hastaklıklar konusunda çalışmakta olduğumuz pek çok test Türkiye'de ilk ve tek olarak Delta Laboratuvarında çalışılmaktadır. Detaylar için lütfen test listemize bakınız. Bu testlerin anlamları ve klinik önemleri ile ilgili bilgileri sağlık rehberi köşemizde bulabilirsiniz. Test listemize şöyle bir göz atacak olursak:5-HIAA (5-Hidroksiindolasetikasit), 5-MTHF (5-Metiltetrahidrofolat),7-Dehidrokolestrol, 17-OH Progesteron, Açilkarnitinler(MSMS), Adrenalin (idrar ve kan), Aminoasitler BOS HPLC(20 adet aminoasit),Aminoasitler idrar HPLC(41 adet aminoasit),Aminoasitler kuru kanda(TANDEM),Aminoasitler plazma HPLC(41 adet aminoasit),ALA/PBG, ADMA (asimetrik dimetil arjinin), Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bizmut, Bor, BOS BİYOJENİK AMİNLER .5-HIAA (5-Hidroksiindolasetikasit), HVA (Homovanilikasit), 3-OMD (3-Ortometildopa), 5-HTP (5-Hidroksitriptofan), DOPAC(3,4Dihidroksifenilasetikasit), DA (Dopamin), L-dopa, BOS PTERİNLER: BH2(Dihidrobiopterin), BH4 (Tetrahidrobiopterin), Neopterin, Biyopterin, Pterin, B-talassemi için Hemoglobin Paneli (HBA2,HBF, HBS, HBC), Cıva, Çinko, CDG(Karbonhidrat Definention Transferi), Crosslinks (pridinolin&deoksipridinolin), Çok uzun zincirli yağ asitleri, Dopamin, Fabry;α-galaktosidaz, Fenilalanin, Fitanik Asit, Galaktoz-1P-Üridiltransferaz, Galaktoz 1 fosfat, Gaucher β-glukozidaz, Glutatyon, Guanidinoasetat, Gümüş, Hb varyant, HbA1C, Hidroksipirolin, Heksozaminidaz A, Heksozaminidaz total, Homosistein , HVA (Homovanilikasit), İyot, Kadmiyum, Kalay, Kreatin/kretinin, Kobalt, Kolesterin metabolitleri, Kortizol, androstendion, Krabbe β-galaktoserebrosidaz, Krom, Koenzim Q10 , Kurşun, Lityum, Lizozomal enzim eksikliği taraması tandem (çoklu analiz), Fabry, Gaucher, Krabbe, Pompe, Niemann-Pick, Lökosit Sistin Miktarı, Mangan, MDA (malondialdehit), Metabolik hastalık taraması tandem, Aminoasit, açilkarnitin, MSUD takip:Valin, Lösin, izolösin, tirozin, Metanefrin, MLD; arilsülfataz A, MPS-I;α-İduronidaz, MPS-II;α-İduronat sülfataz, MPS-III; a-d, Molibden, Mukopolisakkaritler, Nieman-Pick A/B sfingomiyelinaz, Nikel, NMR idrar, Noradrenalin, Normetanefrin, Okzalat Oligosakkaritler, Organik Asitler, Orotik Asit, Pipekolik Asit, Pristanik asit, Plasmalojenler(eritrositte),Porfirinler, Pterinler (bipoterin,pterin), Pompe; α-glukosidaz, Pürin/Pirimidin, Safra asit metabolitleri, Safra asitleri total, Selenyum, Serbest Karnitin, Serotonin (5-Hidroksitriptamin), Sistin, Süksinil aseton, Tirozin Triptofan, Total galaktoz, VMA (Vanil Mandelik Asit) , Vitamin A, Vitamin E , Vitamin B1, Vitamin B2 , Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D3 , Yağ asitleri, Yağ asidi oksidasyon defekleri taraması , α-fukosidaz, α-mannosidaz, α-nöraminidaz, β-galaktosidaz, β-glukuronidaz

Misyonumuz

Laboratuvarımız, verimli bir ekip çalışması ile kişilere ve kurumlara hizmeti hedef alan, bilimsel gelişmelere açık, çağdaş, araştırmacı, üretken bir misyona sahiptir.

 
TEST LİSTESİ
TEST LİSTESİNİN TAMAMI
LİNKLER - FAYDALI SİTELER
Faydalı sitelere ulaşmak için tıklayınız.
SAĞLIK REHBERİ

// Doktorlar için bilgiler

Oligosakkarit analizleri


OLİGOSAKKARİT ANALİZLERİ


OLİGOSAKKARİT ANALİZLERİ

İdrarda oligosakkarit analizleri bazı metabolik hastalıklar ve lizozomal hastalıkların tanısında önemli bir test grubudur. İdrarda oligosakkaritlerin kromatografik yöntemle taranması metabolik hastalıkların doğasını aydınlatma konusunda oldukça yararlıdır. Oligosakkaritler düşük molekül ağırlıklı, en az 3 monosakkaritten oluşan karbonhidrat zincirleridir. Bir proteinle kovalent olarak bağlandıklarında glikokonjugatlar adını alırlar. Mukopolisakkaridlerin idrarla atılımının artmış olduğu mukopolisakkaridozlar ve idrarda anormal glikolipid atılımı ve iç organlarda glikolipid depolanması ile karşımıza gelen glikolipid metabolizma bozuklukları veya bir diğer adıyla glikolipidozlar bir başka büyük alt grubun altında sınıflandırılabilirler. Bu grup hastalıklar glikoproteinozlar veya oligosakkaridozlar olarak da isimlendirilmektedir.

Glikoproteinlerin parsiyel degradasyonundan oluşan oligosakkaritlerin idrarla atılımının artışı heterojen sendromlar şeklinde gözlenen bu grup hastalıkların karakteristik özelliğidir. Bu sendromlar önceleri mukolipidozlar olarak adlandırılmış, ancak hepsinde lipid ve mukopolisakkarit depolanması gözlenmediği için bu isimden vazgeçilmiştir. Mukopolisakkaridozlarda patolojiye gangliozidlerin santral sinir sisteminde depolanması yol açar. Terim olarak glikoproteinozlar veya oligosakkaridozlar kalıtımsal bir defekt ile oluşan ve spesifik bir oligosakkaritin ekskresyonunun artmasıyla karakterize olan hastalıkları tanımlar.

İdrar oligisakkaritlerinin taranması özel olarak şüphelenilen durumlarda ve/veya diğer tarama testlerinin yanı sıra yapıldığında metabolik tablonun detaylı şekilde ortaya konulmasında oldukça faydalı testlerdir. Bu amaçla laboratuvarımız spesifik tarama programının bir parçası olarak oligosakkarit analizlerine de yer vererek, bu programın bilinen metabolik hastalıkların tamamını kapsayan testlerden oluşmasını sağlamıştır. Türkiye’de uygulanmakta olan en kapsamlı tarama programı Delta Laboratuvarı spesifik tarama programıdır ve bu program bir ilktir. 

DELTA ANALİZ VE LABORATUVAR SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
Adres:
Yukarı Ayrancı Mahallesi Uçarlı Sokak Taşkın Apartmanı no: 5/7 Çankaya- Ankara
Tel: (0312) 232 30 60  -  Faks: (0312) 232 30 59
Email:
info@deltaanaliz.com.trHİT: 558084
TASARIM / KODLAMA