Delta laboratuvarı geniş test listesi ile hizmetinizde. Özellikle metabolik hastaklıklar konusunda çalışmakta olduğumuz pek çok test Türkiye'de ilk ve tek olarak Delta Laboratuvarında çalışılmaktadır. Detaylar için lütfen test listemize bakınız. Bu testlerin anlamları ve klinik önemleri ile ilgili bilgileri sağlık rehberi köşemizde bulabilirsiniz. Test listemize şöyle bir göz atacak olursak:5-HIAA (5-Hidroksiindolasetikasit), 5-MTHF (5-Metiltetrahidrofolat),7-Dehidrokolestrol, 17-OH Progesteron, Açilkarnitinler(MSMS), Adrenalin (idrar ve kan), Aminoasitler BOS HPLC(20 adet aminoasit),Aminoasitler idrar HPLC(41 adet aminoasit),Aminoasitler kuru kanda(TANDEM),Aminoasitler plazma HPLC(41 adet aminoasit),ALA/PBG, ADMA (asimetrik dimetil arjinin), Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bizmut, Bor, BOS BİYOJENİK AMİNLER .5-HIAA (5-Hidroksiindolasetikasit), HVA (Homovanilikasit), 3-OMD (3-Ortometildopa), 5-HTP (5-Hidroksitriptofan), DOPAC(3,4Dihidroksifenilasetikasit), DA (Dopamin), L-dopa, BOS PTERİNLER: BH2(Dihidrobiopterin), BH4 (Tetrahidrobiopterin), Neopterin, Biyopterin, Pterin, B-talassemi için Hemoglobin Paneli (HBA2,HBF, HBS, HBC), Cıva, Çinko, CDG(Karbonhidrat Definention Transferi), Crosslinks (pridinolin&deoksipridinolin), Çok uzun zincirli yağ asitleri, Dopamin, Fabry;α-galaktosidaz, Fenilalanin, Fitanik Asit, Galaktoz-1P-Üridiltransferaz, Galaktoz 1 fosfat, Gaucher β-glukozidaz, Glutatyon, Guanidinoasetat, Gümüş, Hb varyant, HbA1C, Hidroksipirolin, Heksozaminidaz A, Heksozaminidaz total, Homosistein , HVA (Homovanilikasit), İyot, Kadmiyum, Kalay, Kreatin/kretinin, Kobalt, Kolesterin metabolitleri, Kortizol, androstendion, Krabbe β-galaktoserebrosidaz, Krom, Koenzim Q10 , Kurşun, Lityum, Lizozomal enzim eksikliği taraması tandem (çoklu analiz), Fabry, Gaucher, Krabbe, Pompe, Niemann-Pick, Lökosit Sistin Miktarı, Mangan, MDA (malondialdehit), Metabolik hastalık taraması tandem, Aminoasit, açilkarnitin, MSUD takip:Valin, Lösin, izolösin, tirozin, Metanefrin, MLD; arilsülfataz A, MPS-I;α-İduronidaz, MPS-II;α-İduronat sülfataz, MPS-III; a-d, Molibden, Mukopolisakkaritler, Nieman-Pick A/B sfingomiyelinaz, Nikel, NMR idrar, Noradrenalin, Normetanefrin, Okzalat Oligosakkaritler, Organik Asitler, Orotik Asit, Pipekolik Asit, Pristanik asit, Plasmalojenler(eritrositte),Porfirinler, Pterinler (bipoterin,pterin), Pompe; α-glukosidaz, Pürin/Pirimidin, Safra asit metabolitleri, Safra asitleri total, Selenyum, Serbest Karnitin, Serotonin (5-Hidroksitriptamin), Sistin, Süksinil aseton, Tirozin Triptofan, Total galaktoz, VMA (Vanil Mandelik Asit) , Vitamin A, Vitamin E , Vitamin B1, Vitamin B2 , Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D3 , Yağ asitleri, Yağ asidi oksidasyon defekleri taraması , α-fukosidaz, α-mannosidaz, α-nöraminidaz, β-galaktosidaz, β-glukuronidaz

Misyonumuz

Laboratuvarımız, verimli bir ekip çalışması ile kişilere ve kurumlara hizmeti hedef alan, bilimsel gelişmelere açık, çağdaş, araştırmacı, üretken bir misyona sahiptir.

 
TEST LİSTESİ
TEST LİSTESİNİN TAMAMI
LİNKLER - FAYDALI SİTELER
Faydalı sitelere ulaşmak için tıklayınız.
SAĞLIK REHBERİ

// Aile için bilgiler

Koenzim Q10-Aile bilgileri


Koenzim Q10-Aile bilgileri

Koenzim Q10

Ubikinon olarak da bilinen koenzim Q10 enerji metabolizması için gereklidir. Antioksidan olan molekülün yokluğu ya da eksikliği metabolik hastalık ile neticelenir. Koenzim Q10 eksikliği öncelikle kalbi etkiler ve kalp yetmezliğine neden olur. Bu eksiklik koenzim Q10 üretimindeki bir eksiklik nedeniyle oluşabileceği gibi kalp damar hastalıkları nedeniyle artmış koenzim Q10 ihtiyacından da kaynaklanıyor olabilir. Yaşlandıkça koenzim Q10 düzeyleri de azalır. Tüketilen gıdaların pek çoğunda (hem hayvansal, hem bitkisel gıdalarda) koenzim Q10 bulunur, bu nedenle normal beslenen kişilerde eksikliğine rastlanmaz. Koenzim Q10 açısından en zengin gıdalar balıklar, et, karaciğer ve tam tahıllardır.

Biyokimya ve fizyoloji:
Koenzim Q10 izoprenoid yan zinciri bulunan bir kinondur. Tüm hücrelerde bulunur. Öncelikli önemi mitokondri iç zarında bulunan elektron transport zinciri ile enerji elde edilmesinde üstlendiği role bağlıdır. Oksidatif fosforilasyon olarak da adlandırılan elektron transport zincirinde elektronlar aktarılırken koenzim Q10 eşliğinde ATP ve H2O üretilir ve ana amaç olan enerji elde edilmesi sağlanır. Koenzim Q10 enerji elde edilmesi için çok gerekli ve önemli bir moleküldür. Koenzim Q10 uygun ve yeterli çalışmadığında elektronlar çiftler halinde taşınamaz, tekli elektronlar ise istenmeyen bir başka yola aktarılır ve bu da serbest radikal olan süperoksid üretimine yol açar. Ayrıca koenzim Q10 eksik olduğu için onun aracılığıyla metabolize olacak olan süksinat, malat, fumarat, hidroksimetilglutarat ve diğer Krebs siklusu ara ürünleri (izositrat, hidroksibütirat, alfa ketoglutarat) birikir ve bunların artmış atılımı idrarda tespit edilir. Tüm hücrelerin fonksiyonlarını doğru ve yeterli şekilde yapabilmeleri için uygun ve yeterli enerji elde edilmesi kritik öneme sahiptir.

Metabolik bir hastalık olarak koenzim Q10 eksikliği
Koenzim Q10 eksikliği oldukça değişken bulgulara sahip otozomal resesif kalıtılan genetik bir hastalıktır. Otozomal resesif kalıtımın genel olarak paterni şöyledir: anne ve baba her ikisinin de hastalığın taşıyıcısı olduğu durumda doğacak çocuklar %25 ihtimalle normal, %50 ihtimalle annna ve baba gibi taşıyıcı, %25 ihtimalle ise hasta olurlar.
Seyrek görülen bu hastalığın klinik bulguları çeşitli ve değişken olabilmektedir. Genel olarak koenzim Q10’un kullanıldığı tüm vücut reaksiyonlarında eksikliğin sonuçları gözlenebilir. Klinik bulgular şu şekilde özetlenebilir:

Mitokondrial miyopatiler: Oksidatif fosforilasyon buzuklukları olan hastalara koenzim Q10 verilmesiyle ATP sentez kapasitesinin artırılabildiği daha önceden kanıtlanmış bir bilgidir. Bu bilgiden yola çıkarak denebilir ki; koenzim Q10’un en iyi bilinen fonksiyonlarından birisi mitokondrial işlevleridir. Mitokondrial disfonksiyonların klinik yansımaları:
? İskelet kası güçsüzlükleri
? Egzersiz kapasitesi azalması
? Kas ağrısı
? Kramplar
? Zayıf göz kaslarıdır
Elektron transport kompleksi I ve IV eksikliğine bağlı mitokondrial ansefalopati hastalarında günlük 150 mg/kg dozunda koenzim Q10 desteği ile mitokondrial fonksiyonların ve yağ metabolizması kapasitesinin artırıldığı gösterilmiştir. Mitokondrial miyopatili hastalarda koenzim Q10 desteği ile laktat ve pirüvattaki artış da azaltılabilmektedir. Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalığı gibi nörolojik hastalıklarda da koenzim Q10 desteğinin yararlı bulunmuştur. Literatürde primer koenzim Q10 eksikliği olarak tanı konan 11 yaşındaki erkek çocukta egzersiz intoleransı, proksimal kas güçsüzlüğü, yorgunluk, kilo kaybı ve özellikle alt ekstremitelerde kramplar tanımlanmıştır. Organik asitlerdeki ve solunum zinciri enzimlerindeki bozukluklar günlük 300 mg dozunda koenzim Q10 verilmesiyle normale dönmüştür. Yine aynı şekilde diyabetik amiyotrofi bulguları ile başvuran 71 yaşındaki erkek hastaya mitokondrial miyopati tanısı konmuş ve koenzim Q10 desteği ile tam iyileşme sağlanmıştır.

Erken çocukluk döneminden itibaren başlayan ilerleyici kas güçsüzlüğü, anormal yorgunluk ve santral sinir sistemi fonksiyon bozuklukları kas mitokondrideki koenzim Q10 eksikliğinde gözlenmektedir.

Kalp damar hastalıkları: kalp kası yüksek enerji gereksinimi ve yoğun mitokondri konsantrasyonu ile koenzim Q10 eksikliğinden en çok etkilenen organların başında gelir. Bu yüzden kalp cerrahisi öncesinde oral koenzim Q10 desteği (300 mg/gün) hipoksi ve reoksijenizasyon streslerine miyokard toleransını artırmaktadır.

Antioksidan etkiler: koenzim Q10’un antioksidan etkileri mitokondrial elektron transport fonksiyonundan farklı bir mekanizma ile işlev gösteriyor olabilir. Çalışmalar koenzim Q10 desteği ile insanlarda lipid peroksidasyon ürünlerinin azaltılabildiğini göstermiştir. Friedreich ataksisi oksidatif stresin arttığı mitokondrial fonksiyonun etkilendiği bir nörolojik hastalıktır. Koenzim Q10 desteği bu hastalarda klinik semptomlarda yavaş ta olsa ilerleme sağlamaktadır. Koenzim Q10 yetersizlikleri başta yaşlanma sürecinin hızlanması olmak üzere oksidatif stresin artışıyla karakterli pek çok hastalığa zemin hazırlamaktadır. Kemoterapinin yarattığı toksisiteden korunmada koenzim Q10’un etkili olduğu bu mekanizmaları destekleyen bir diğer bilgi olarak literatürde yer almaktadır.

Koenzim Q10 ölçümü kimlere yapılır?
Serum koenzim Q10 düzeyleri kişiden kişiye oldukça değişkendir. Yüksek koenzim Q10 düzeyleri her zaman yeterli enerji üretildiğini göstermeyebilir. Örneğin Statin grubu ilaç kullanımı koenzim Q10 düzeylerini artırır ancak vücudun enerji üretimi artmış değildir.
? Profesyonel atletlerde koenzim Q10 düzeyleri ölçülmeli ve gerekirse desteklenmelidir.
? Mitokondrial disfonksiyon gösteren hastalar,
? Nörolojik ya da iskelet kası bozuklukları olanlar,
? Genetik koenzim Q10 eksikliği düşünülen hastalar ve
? Tedavi amaçlı koenzim Q10 desteği alan kişilerde ölçüm yapılmalıdır.

Koenzim Q10 eksikliği laboratuar bulguları:

Test Bulgular Yorum
Serum koenzim Q10 düzeyi düşük Dokularda da koenzim Q10 eksikliği söz konusu olabilir
İdrarda hidroksimetilglutarat düzeyi düşük HMG öncesinde metabolik blok
yüksek HMG sonrasında metabolik blok
Laktat, süksinat, fumarat, malat ve diğer Krebs Döngüsü ara ürünleri yüksek Enerji yolaklarında fonksiyonel yetersizlik


Koenzim Q10 serum düzeylerinin düşük bulunmasının başka ilaçların kullanılması, emilim bozuklukları, koenzim Q10’un biyosentezini bozan durumlar, atletlerde olduğu gibi vücudun enerji ihtiyacının artmış olması veya genetik geçişli koenzim Q10 eksikliği sendromu gibi çeşitli sebepleri olabilir. Tüm bunlar koenzim Q10 tedavisi ile çözülebilecek durumlardır. Doğru tedavi dozunun belirlenmesinde düzeylerin ölçümü ve takibi önemlidir.

Koenzim Q10 destek tedavisi primer tedavinin yanında hipertansiyon, meme kanseri, diyabet, immun yetmezlik, muskuler distrofiler ve periodontal hastalıklarda ve by-pass cerrahisi öncesinde kalp hastalarında kullanılmaktadır.
 DELTA ANALİZ VE LABORATUVAR SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
Adres:
Yukarı Ayrancı Mahallesi Uçarlı Sokak Taşkın Apartmanı no: 5/7 Çankaya- Ankara
Tel: (0312) 232 30 60  -  Faks: (0312) 232 30 59
Email:
info@deltaanaliz.com.trHİT: 558097
TASARIM / KODLAMA