Delta laboratuvarı geniş test listesi ile hizmetinizde. Özellikle metabolik hastaklıklar konusunda çalışmakta olduğumuz pek çok test Türkiye'de ilk ve tek olarak Delta Laboratuvarında çalışılmaktadır. Detaylar için lütfen test listemize bakınız. Bu testlerin anlamları ve klinik önemleri ile ilgili bilgileri sağlık rehberi köşemizde bulabilirsiniz. Test listemize şöyle bir göz atacak olursak:5-HIAA (5-Hidroksiindolasetikasit), 5-MTHF (5-Metiltetrahidrofolat),7-Dehidrokolestrol, 17-OH Progesteron, Açilkarnitinler(MSMS), Adrenalin (idrar ve kan), Aminoasitler BOS HPLC(20 adet aminoasit),Aminoasitler idrar HPLC(41 adet aminoasit),Aminoasitler kuru kanda(TANDEM),Aminoasitler plazma HPLC(41 adet aminoasit),ALA/PBG, ADMA (asimetrik dimetil arjinin), Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bizmut, Bor, BOS BİYOJENİK AMİNLER .5-HIAA (5-Hidroksiindolasetikasit), HVA (Homovanilikasit), 3-OMD (3-Ortometildopa), 5-HTP (5-Hidroksitriptofan), DOPAC(3,4Dihidroksifenilasetikasit), DA (Dopamin), L-dopa, BOS PTERİNLER: BH2(Dihidrobiopterin), BH4 (Tetrahidrobiopterin), Neopterin, Biyopterin, Pterin, B-talassemi için Hemoglobin Paneli (HBA2,HBF, HBS, HBC), Cıva, Çinko, CDG(Karbonhidrat Definention Transferi), Crosslinks (pridinolin&deoksipridinolin), Çok uzun zincirli yağ asitleri, Dopamin, Fabry;α-galaktosidaz, Fenilalanin, Fitanik Asit, Galaktoz-1P-Üridiltransferaz, Galaktoz 1 fosfat, Gaucher β-glukozidaz, Glutatyon, Guanidinoasetat, Gümüş, Hb varyant, HbA1C, Hidroksipirolin, Heksozaminidaz A, Heksozaminidaz total, Homosistein , HVA (Homovanilikasit), İyot, Kadmiyum, Kalay, Kreatin/kretinin, Kobalt, Kolesterin metabolitleri, Kortizol, androstendion, Krabbe β-galaktoserebrosidaz, Krom, Koenzim Q10 , Kurşun, Lityum, Lizozomal enzim eksikliği taraması tandem (çoklu analiz), Fabry, Gaucher, Krabbe, Pompe, Niemann-Pick, Lökosit Sistin Miktarı, Mangan, MDA (malondialdehit), Metabolik hastalık taraması tandem, Aminoasit, açilkarnitin, MSUD takip:Valin, Lösin, izolösin, tirozin, Metanefrin, MLD; arilsülfataz A, MPS-I;α-İduronidaz, MPS-II;α-İduronat sülfataz, MPS-III; a-d, Molibden, Mukopolisakkaritler, Nieman-Pick A/B sfingomiyelinaz, Nikel, NMR idrar, Noradrenalin, Normetanefrin, Okzalat Oligosakkaritler, Organik Asitler, Orotik Asit, Pipekolik Asit, Pristanik asit, Plasmalojenler(eritrositte),Porfirinler, Pterinler (bipoterin,pterin), Pompe; α-glukosidaz, Pürin/Pirimidin, Safra asit metabolitleri, Safra asitleri total, Selenyum, Serbest Karnitin, Serotonin (5-Hidroksitriptamin), Sistin, Süksinil aseton, Tirozin Triptofan, Total galaktoz, VMA (Vanil Mandelik Asit) , Vitamin A, Vitamin E , Vitamin B1, Vitamin B2 , Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D3 , Yağ asitleri, Yağ asidi oksidasyon defekleri taraması , α-fukosidaz, α-mannosidaz, α-nöraminidaz, β-galaktosidaz, β-glukuronidaz

Misyonumuz

Laboratuvarımız, verimli bir ekip çalışması ile kişilere ve kurumlara hizmeti hedef alan, bilimsel gelişmelere açık, çağdaş, araştırmacı, üretken bir misyona sahiptir.

 
TEST LİSTESİ
TEST LİSTESİNİN TAMAMI
LİNKLER - FAYDALI SİTELER
Faydalı sitelere ulaşmak için tıklayınız.
SAĞLIK REHBERİ

// Doktorlar için bilgiler

TANDEM MS Taraması ile bakılan Doğumsal Metabolizma Hastalıkları


TANDEM ile Doğumsal metabolizma hastalıkları taraması


Doğumsal Metabolizma Hastalıkları Taramasında İlk Basamak Testi: TANDEM MS

Genişletilmiş yenidoğan taraması ile belirlenebilen doğumsal metabolizma hastalıkları hakkında genel bilgiler bu sayfanın başlıkları altında toplanmıştır. Kısaca açıklanacak olan hastalıklar şunlardır:

Amino asit Bozuklukları:
• Argininemi/Arginaz eksikliği
• ASAL (Arginino süksinil CoA liyaz eksikliği)
• ASAS (Sitrülinemi/Arginino süksinat sentetaz eksikliği)
• CBS (Homosisteinemi/Sistationin beta sentaz eksikliği)
• MSUD (Akçaağaç şurubu idrar hastalığı)
• PKU (Fenilketonüri)
• Tirozinemi

Yağ asidi oksidasyon bozuklukları:
• Karnitin transporter eksikliği
• CAT (Karnitin/Açilkarnitin translokaaz eksikliği)
• CPT-1 (Karnitin palmitoil transferaz eksikliği tip-1)
• CPT-2 (Karnitin palmitoil transferaz eksikliği tip-2)
• GA-2 (Glutarik asidemi tip-2)
• GA-2 (Geç başlangıçlı Glutarik asidemi tip-2)
• LCHADD/TFP (Uzun zincir 3-hidroksiaçil-CoA dehidrogenaz eksikliği/Trifunctional protein eksikliği)
• MCADD (Orta zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği)
• SCADD (Kısa zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği)
• SCHADD (Kısa zincirli 3-hidroksiaçil-CoA dehidrogenaz eksikliği)
• VLCADD (Çok kısa zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği)

Organik asit bozuklukları:
• BKD (Beta ketotiolaz eksikliği)
• GA-1 (Glutarik asidemi tip-1)
• GA-2 (Glutarik asidemi tip-2)
• GA-2 (Geç başlangıçlı glutarik asidemi tip-2)
• HMGCoA (3-hidroksi-3-metilglutaril CoA liyaz eksikliği)
• İzobütiril CoA dehidrogenaz eksikliği
• IVA (İzovalerik asidemi)
• MMA (Metil malonik asidemi), Vitamin B12 ye yanıt veren
• MMA (Metil malonik asidemi), Vitamin B12 ye yanıt vermeyen
• MMAve homosistinüri ile birlikte Vitamin B12 metabolik defekti
• PA (Propiyonik asidemi)
• 3MCC ( 3-metilkrotonil CoA karboksilaz eksikliği)
• 2MBC (2-metilbütiril CoA dehidrogenaz eksikliği)


TANDEM MS testi ile taraması yapılan Doğumsal Metabolizma Hastalıklarını tek tek inceleyecek olursak:

Hastalığın adı: Argininemi/ Arginaz Eksikliği
Hastalığın diğer isimleri:
Hyperargininemia ARG I Deficiency
Akronimi: ARG I
Hastalığın sınıfı: Amino asit bozukluğu
Variantları: Var
Variant adı: ARG II
Semptomların başlangıç zamanı: Genellikle neonatal dönem. Ancak bazen bebeklik ve çocuklukta da ortaya çıkabilir.
Semptomlar: Spastik dipleji veya tetrapleji, opistotonus, epilepsy, mikrosefali, hepatomegali, kusma, anoreksi ve irritabilite. Koma ve ölüm hiperamonemiye bağlı olarak bildirilmiştir.
Tedavisiz doğal süreç: Hiperargininemi ve hiperamonemiye bağlı gelişme geriliği gözlenir. Spastisite, hiperaktivite, ataksi, epilepsi nöbetleri ve serebral atrofiyi içeren nörolojik bulgular izlenir.
Tedavi ile süreç: Katastrofik hiperamonemi görülmeden once tedavi başlanırsa normal gelişim gözlenebilir. Tedavi bazı nörolojik semptomları azaltabilir ancak tam geri dönüş mümkün değildir.
Tedavi: Diyette arginin kısıtlaması, protein kısıtlaması, diğer amino asit destek tedavileri, sodyum benzoat tedavisi.
Fiziksel görünüm: Bariz fiziksel dismorfizm yoktur. Bazen serebral palsi düşündüren görünüm söz konusudur.
Kalıtım: Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans: Seyrek (1:300,000)
Etnik farklılık: Yok
Enzimin lokasyonu: Karaciğer ve eritrositler
Enzim fonksiyonu: Üre siklusunun terminal enzimidir. Argininin üre ve ornitine hidrolizini katalizler.
Eksik enzim: Arginaz
Metabolitlerdeki değişim: Plazmada, idrarda ve BOS’ta Arginin düzeyleri artar. Kan ve idrarda lizin, sistin ve ornitin artar. Hiperamonemi gözlenir.
Kontrol eden gen: ARG1
Gen lokalizasyonu: 6p23
DNA testi: Var
Prenatal test: Enzimin ekspresyonu fibroblastlarda olmadığından prenatal tanı zordur. Doğrudan fetus kanı ile yapılabilir. Sık rastlanan bir mutasyonu tanımlanmadığından prenatal doğrudan DNA testi yapılamaz. RFLP testi mümkündür.
Tandem MS/MS Profili: Arginine ve sitrülin artmıştır.

Hastalığın adı Argininosüksinik asit-CoA liyaz eksikliği
Hastalığın diğer isimleri:
Argininosüksinaz eksikliği, argininosüksinik asidüri, argininosüksinik asit liyaz eksikliği, ASL eksikliği
Akronimi ASAL
Hastalığın sınıfı Amino asit bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Geç başlangıçlı şekli
Semptomların başlangıç zamanı Neonatal başlangıç tipiktir. Ancak geç başlangıç ta mümkündür.
Semptomlar Anoreksi, kusma, letarji, epilepsi nöbetleri, ölümle neticelenebilen koma.
Tedavisiz doğal süreç Hiperamonemiye bağlı mental ve fiziksel retardasyon, kusma atakları, nöbetler, beyin ödemi, trikoreksis nodosa, koma ve ölüm.
Tedavi ile süreç Hiperamonemik kriz öncesinde tedavi başlanabilirse normal mental ve fiziksel gelişim mümkün olabilir.
Tedavi Proteinden kısıtlı diyet, esansiyel amino asit desteği, üre siklusunun tamamlanmasına yardımcı olmak için arginin desteği, amonyak etkisizleştiren ilaçların kullanılması, gereken hastalarda karnitin desteği.
Fiziksel görünüm Trikoreksis nodosa (kısa, kuru ve kırılgan saçlar) yaş ilerledikçe ortaya çıkar.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans 1:70,000
Etnik farklılık Yok
Enzimin lokasyonu Eritrositler, karaciğer ve fibroblastlar
Enzim fonksiyonu Üre siklusunda argininosüksinattan fumarat ve arginin sentezini katalizler.
Eksik enzim Argininosüksinat liyaz
Metabolitlerdeki değişim Hiperamonemi
Kontrol eden gen ASL
Gen lokalizasyonu 7q11.2
DNA testi Yok, 25’ten fazla mutasyon söz konusu.
Prenatal test Amnion hücrelerinde enzim ölçümü mümkündür, Mutasyonun türü biliniyorsa DNA testi yapılabilir. Amnion hücrelerinde analitlerin test edilmesi de mümkündür.
Tandem MS/MS Profili Sitrülin artmıştır, Argininosüksinatın pik şeklinde artışı gözlenebilir.Hastalığın adı Sitrülinemi
Hastalığın diğer isimleri
Argininosüksinik asit sentetaz eksikliği
Akronimi ASAS
Hastalığın sınıfı Amino asit bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Sitrüninemi tip II (erişkin ve neonatal başlangıçlı şekiller) – SLC25A13 mutasyonlarından kaynaklı
Semptomların başlangıç zamanı Neonatal başlangıçlıdır. İstisnalar mümkündür.
Semptomlar Epilepsi nöbetleri, anoreksi, kusma, letarji, apne, hipertoni, karaciğer büyümesi, ölümcül olabilen koma.
Tedavisiz doğal süreç Hiperamoneminin yol açtığı mental retardasyon.
Tedavi ile süreç Hiperamonemik epizodlardan önce tanı konup tedavi uygulanabilirse normal IQ seviyesi ve normal gelişim mümkündür.
Tedavi Sodyum benzoat ve/veya fenilasetat ve arginin desteği ile hiperamoneminin tedavisi, diyette protein kısıtlamaları, esansiyel amino asit ve arginin desteği.
Fiziksel görünüm Özellik yok
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans Seyrek
Etnik farklılık Var
Populasyon Japon toplumunda sitrulinemi tip II sık görülür.
Enzimin lokasyonu Karaciğer, böbrek ve fibroblastlarda fazladır.
Enzim fonksiyonu Sitrülin ve aspartik asidin argininosüksinik aside dönüşmesini katalizler.
Eksik enzim Argininosüksinik asit sentetaz
Metabolitlerdeki değişim Hiperamonemi
Kontrol eden gen CTLN1
Gen lokalizasyonu 9q34
DNA testi Var
Prenatal test “Linkage” analizi ve enzim testi
Tandem MS/MS Profili Nonspesifik


Hastalığın adı Homosistinüri
Hastalığın diğer isimleri
Sistationin beta-sentaz eksikliği
Akronimi CBS eksikliği
Hastalığın sınıfı Amino asit bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Piridoksine yanıt veren tip (vakaların pek çoğu piridoksine yanıt vermez)
Semptomların başlangıç zamanı Çocukluk dönemi
Semptomlar Lens ektopisi, vasküler oklüzif hastalık, epilepsi nöbetleri, malar flaş, osteoporoz, saç, deri ve iris pigmentasyonlarında azalma, iskelet anomalileri (genu valgum, pektus ekskavatum, pes kavus, marfanoid görünüm). Mental retardasyon gözlenebilir. Bazı hastalarda gelişme geriliği ve kısa boy mevcuttur.
Tedavisiz doğal süreç Mental retardasyon sıklıkla gözlenir. Vasküler hastalıklar, inme ve psikiyatrik anormallikler söz konusudur.
Tedavi ile süreç Tromboembolik olayların azalması ve buna bağlı olarak mental retardasyonun insidansının lens ektopisinin, epilepsi nöbetlerinin ve psikiyatrik anormalliklerin de aynı nedenle insidanslarının azalması mümkündür. Piridoksine yanıt veren formda normal IQ tipiktir. Yanıtsız şeklinde de erken tanı ve tedaviyle normal IQ mümkündür.
Tedavi Metionin kısıtlı diyet, piridoksin, L-sistein, betain, folat ve Vitamin B12 desteği.
Fiziksel görünüm Lens ektopisi, azalmış pigmentasyon, malar flaş, osteoporoz, iskelet anomalileri, marfanoid görünüm.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans 1:200,000 – 300,000
Etnik farklılık Var
Sık görüldüğü popülasyon İrlanda
Etnik insidans 1:50,000
Enzimin lokasyonu Lenfositler, fibroblastlar ve karaciğer
Enzim fonksiyonu Homosisteinin parçalanması
Eksik enzim Sistationin beta sentaz
Metabolitlerdeki değişim Kan metionin, idrar homosistin ve kan total homosistein düzeylerinde artış.
Kontrol eden gen CBS geni
Gen lokalizasyonu 21q22.3
DNA testi Var. Saptanan birkaç mutasyondan en sık olanı G307S ve I278T’dir.
Prenatal test Amnion hücrelerinde enzim ölçümü ile yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili NonspesifikHastalığın adı Akçaağaç şurubu idrar hastalığı (MSUD)
Hastalığın diğer isimleri
Dallı zincirli ketoasitüri, dallı zincirli alfa keto dehidrogenaz eksikliği.
Akronimi MSUD tip 1A, BCKD eksikliği
Hastalığın sınıfı Amino asit bozukluğu
Organik asidemi
Variantları Var
Semptomların başlangıç zamanı Neonatal (varyasyonlar var)
Semptomlar Komaya ve ölüme ilerleyebilen letarji, kusma, beslenme güçlüğü, opistotonik postür, hipoglisemi, tiz sesli ağlama.
Tedavisiz doğal süreç Nörolojik anormallikler ve ağır mental retardasyon.
Tedavi ile süreç Krizden önce tanı konur ve tedavi uygulanırsa normal IQ ve gelişim beklenebilir. Ağır vakalarda gelişme geriliği görülür.
Tedavi Dallı zincirli amino asitlerin diyette kısıtlanması ve özel besinlerle düzenlenen destek tedavileri uygulanır. Tiamine yanıt veren hastalarda tiamin desteği verilir.
Diğer özellikler Akçaağaç şurubu kokusunda idrar özellikle krizler sırasında gözlenir.
Fiziksel görünüm Özellik yok
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans 1:200,000
Etnik farklılık Var
Sık görüldüğü popülasyon Mennonitler, Fransız-Kanada’lılar
Etnik insidans 1/760 (Mennonitler)
Enzimin lokasyonu Karaciğer, böbrek, lökositler ve fibroblastların iç mitokondrial membranı.
Enzim fonksiyonu Oksoasidlerin dekarboksilasyonunu katalizler.
Eksik enzim Dallı zincirli ketoasit dehidrogenaz (Branched-chain ketoacid dehydrogenase- BCKAD). Bu enzim E1, E2 ve E3 bileşenlerinden oluşan bir çoklu enzimdir.
Metabolitlerdeki değişim Lösin, izolösin ve valinin kan ve idrarda artması, idrar organik asit analizinde ?-ketoasitlerin artması.
Kontrol eden gen Bu çoklu enzim kompleksinin oluşumu 4 gen tarafından kontrol edilir.
Gen lokalizasyonu E1alfa = 19q13.1-13.2
E1beta = 6p21-22
E2 = 1p31
E3=7q31-32
DNA testi var mı? Var
DNA testi açıklaması Mennonitlerde en sık gözlenen mutasyon (Y393N-alfa) ve kapsamlı DNA mutasyon analizi.
Prenatal test CVS ve amniondan enzim testi yapılabilir. Mutasyon biliniyorsa DNA testi yapmak mümkündür.
Tandem MS/MS Profili Lösin artmıştır, Lösin/Alanin oranı artmıştır.
Hastalığın adı Fenilketonüri
Hastalığın diğer isimleri Hiperfenilalaninemi, fenilalanin hidroksilaz eksikliği, Folling hastalığı.
Akronimi FKU (PKU)
Hastalığın sınıfı Amino asit bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Benign fenilketonüri, Hafif fenilketonüri, Varyant fenilketonüri, Biopterine yanıt veren fenilketonüri.
Tetrahidrobiopterin eksiklikleri:
GTP siklohidrolaz I eksikliği, 6-Pirüvoil-tetrahidropterin sentaz eksikliği, Dihidropteridin redüktaz eksikliği, Pterin-4-karbinolamin dehidrataz eksikliği
Semptomların başlangıç zamanı Bebeklik dönemi
Semptomlar Mental retardasyon, pigmentasyon azalması, egzematöz deri lezyonları, epilepsi nöbetleri, anormal yürüyüş, idrarda sıra dışı “fare” kokusu.
Tedavisiz doğal süreç Orta ve ağır derecede mental retardasyon, hiperaktivite, ekzema, nörolojik bozukluklar, yürüyüş bozukluğu, mikrosefali.
Tedavi ile süreç Erken diyet düzenlemesi ile normal IQ ve gelişim sağlanabilir.
Tedavi Diyette fenilalanin kısıtlaması, tirozin ve diğer esansiyel amino asitlerin diyette desteklenmesi.
Diğer özellikler İdrarda “fare” veya “misk” kokusu. Fenilketonüriden etkilenen kadınların çocuklarında maternal fenilketonüri riski yüksektir. Gebelikte fenilalanin seviyelerindeki artış fetüs için teratojeniktir.
Fiziksel görünüm Doğumda belirgin bir farklılık gözlenmez. Yaş ilerledikçe ön kesici dişlerin aralıklı olması, pes planus, epikantus ve mikrosefali gelişir.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans 1:10,000
Etnik farklılık Var
Sık görüldüğü popülasyon Türkler ve İrlandalılar
Etnik insidans Türklerde (1:2600), İrlandalılarda (1:4500)
Enzimin lokasyonu Karaciğer
Enzim fonksiyonu Fenilalanini tirozine çevirir.
Eksik enzim Fenilalanin hidroksilaz
Metabolitlerdeki değişim Kan fenilalanin düzeylerinde artış, idrarda fenilpirüvik asit düzeylerinde artış, kan tirozin düzeylerinde azalma.
Kontrol eden gen PAH (E.C 1.14.16.1)
Gen lokalizasyonu 12q24.1
DNA testi var mı? Var
DNA testi açıklaması Doğrudan ve linkage testi yapılabilir. PAH geninde 380’den fazla mutasyon tanımlanmıştır. Doğrudan DNA testi uygulamaları sınırlıdır.
Prenatal test Mutasyon biliniyorsa DNA testi yapılabilir. RFLP analizi ailelerin %75’inde başarılıdır.
Tandem MS/MS Profili Nonspesifik

Hastalığın adı Tirozinemi, tip 1
Hastalığın diğer isimleri
Herediter infantil tirozinemi, hepatorenal tirozinemi, fumarilasetoasetaz eksikliği, fumarilasetoasetat hidrolaz
Akronimi FAH eksikliği
Hastalığın sınıfı Amino asit bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Tirozinemi I kronik tip, Tirozinemi II, Tirozinemi III
Semptomların başlangıç zamanı Bebeklik
Semptomlar Akut hepatik yetmezlik veya kronik siroz ve hepatoselüler karsinoma kadar giden hepatoselüler dejenerasyon, renal Fanconi sendromu, periferal nöropati, epilepsi nöbetleri, kardiyomyopati.
Tedavisiz doğal süreç Siroz ve hepatik karsinoma ilerleyen kronik karaciğer hastalığı, Fanconi sendromu (renal tübüler hastalık) fosfatüri ile birlikte, amino asidüri ve sıklıkla glikozüri, raşitizm, periferal nöropati, kendine zarar verme davranışları, epilepsi nöbetleri, kardiyomiyopati, koagülasyon bozuklukları.
Tedavi ile süreç Diyet tedavisine karşın hepatik hastalık ilerlemeyi sürdürebilir. Tedavi ile renal ve nörolojik bulgularda gelişme sağlanır. Hepatik iyileşme de temin edilebilir ancak hepatoselüler karsinom sıklığı azalmaz.
Tedavi Fenilalanin ve tirozin kısıtlaması. NTBC (2-(2-nitro-4-trifluoro-metilbenzoil)-1,3-siklohekzanedion) tedavisi uygulanır.Hepatoselüler karsinom geliştiğinde karaciğer nakli düşünülmelidir. Raşitizme karşı D Vitamini verilir.
Diğer özellikler Metionin birikimine bağlı kötü koku mevcuttur. Lahana kokusuna benzeyen bir koku tarif edilir.
Fiziksel görünüm Doğumda belirgin bir görünüm farklılığı yoktur. Yaş ilerledikçe ön kesici dişlerin aralıklı olması, pes planus, epikantus ve mikrosefali gelişir.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans 1:100,000
Etnik farklılık Var
Sık görüldüğü popülasyon Fransız Kanadalılar (1:20 taşıyıcılık oranı)
Etnik insidans 1:1846
Enzimin lokasyonu Karaciğer, böbrek, lenfositler, fibroblastlar.
Enzim fonksiyonu Fumarilasetoasetik asidi fumarik asid ve asetoasetik aside parçalar.
Eksik enzim Fumarilasetoasetat hidrolaz.
Metabolitlerdeki değişim İdrarda artmış süksinil aseton mevcuttur. Kanda tirozin ve metionin düzeylerinde artış saptanır. Alfa fetoprotein düzeyleri artmıştır.
Kontrol eden gen FAH
Gen lokalizasyonu 15q23-25
DNA testi var mı? Var
DNA testi açıklaması İzole popülasyon için DNA testi yapılmaktadır.
Prenatal test Amnion hücrelerinde ve CVS hücrelerinde enzim ölçümü yapılabilir. Mutasyon biliniyorsa doğrudan DNA analizi mümkündür. Amnion sıvısında süksinilaseton düzeyi ölçülebilir.
Tandem MS/MS Profili Nonspesifik


YAĞ ASİDİ OKSİDASYON BOZUKLUKLARIHastalığın adı Karnitin transporter eksikliği
Hastalığın diğer isimleri
Sistemik karnitin eksikliği, karnitin eksikliği, karnitin uptake eksikliği.
Akronimi SCD, CUD
Hastalığın sınıfı Yağ asidi oksidasyon bozukluğu
Semptomların başlangıç zamanı Açlıkta hipoglisemi atakları, güçsüzlük ve/veya kardiyomiyopati ile bebeklik ve çocukluk döneminde ortaya çıkar.
Semptomlar Hipoketotik hipoglisemi, kusma, epilepsi nöbetleri, komaya giden letarji, kronik kas güçsüzlüğü, kardiyomiyopati, hepatomegali.
Tedavisiz doğal süreç Hipoglisemiye bağlı non-progresif gelişme geriliği, kardiyomiyopati, kas güçsüzlüğü.
Tedavi ile süreç Oluşmuş olan gelişme geriliği tedavi ile geri dönmez. Kardiyomiyopati ve kas güçsüzlüğü tedavi ile düzelir.
Tedavi Karnitin desteği ve aç kalmama sağlanır.
Fiziksel görünüm Kardiyomiyopati, kas güçsüzlüğü.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans 1/40,000
Etnik farklılık Yok
Enzimin lokasyonu Kas, kalp kası, böbrekler, lökositler ve fibroblastlar.
Enzim fonksiyonu Karnitinin hücrelere transportunu sağlar.
Eksik enzim Karnitin transporter
Metabolitlerdeki değişim Kanda serbest karnitin azalır. İdrarda karnitin artar, kaslarda azalır.
Kontrol eden gen SLC22A5
Gen lokalizasyonu 5q33.1
DNA testi var mı? Araştırma bazında yapılmaktadır.
DNA testi açıklaması Mutasyon varsa indeks vakada belirlenebilir. Taşıyıcılar için DNA testi ile tarama yapılabilir.
Prenatal test Amnion hücrelerinde protein analizi yapılabilir. DNA analizi CVS ve amnion hücrelerinde yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili Azalmış serbest karnitin konsantrasyonu ve değişik açilkarnitin türleri.
Hastalığın adı Karnitin açilkarnitin translokaz eksikliği
Hastalığın diğer isimleri
Karnitin açilkarnitin taşıyıcılığı(CAC), CAT eksikliği
Akronimi CAT veya CACT
Hastalığın sınıfı Yağ asidi oksidasyon bozukluğu
Semptomların başlangıç zamanı Neonatal
Semptomlar Hipoketotik hipoglisemi, hiperamonemi, hepatomegali, kas güçsüzlüğü, ventriküler aritmilerle karakterli kardiyomiyopati.
Tedavisiz doğal süreç Koma ve ölüme giden hipoglisemi krizleri, ölümle sonuçlanabilen ciddi kalp anomalileri
Tedavi ile süreç Tedavinin etkinliği bilinmiyor. Hastalık çoğu zaman ölümcüldür. Hafif enzim aktivitesi olan hastalar daha iyi prognoz gösterebilir.
Tedavi Karnitin desteği, kısa zincirli yağ asitleri kısıtlaması, Yüksek karbonhidrat ve düşük yağ diyeti, nişasta tedavisi, açlıktan kaçınma.
Diğer özellikler Maternal pre-eklampsi varlığı bildirilmiştir. Ancak bu tesadüf te olabilir.
Fiziksel görünüm Özellik yok.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans Seyrek
Etnik farklılık Yok
Enzimin lokasyonu Kalp, karaciğer, iskelet kası.
Enzim fonksiyonu Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondriye transportunu sağlar.
Eksik enzim Karnitin açilkarnitin translokaz.
Metabolitlerdeki değişim Düşük plazma serbest karnitin düzeyleri izlenir. Esterifiye karnitin düzeyleri kan ve idrarda artmıştır. Kanda uzun zincirli açilkarnitin fraksiyonları artar.
Kontrol eden gen CAC
Gen lokalizasyonu 3p21.31
DNA testi var mı? Var
Prenatal test Amnion hücrelerinde açilkarnitin analizi, protein analizi ve mutasyon biliniyorsa DNA testi yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili C18:1, C18:2, C16, C16DC, C18:2DC, C18:1DCHastalığın adı Karnitin palmitoil transferaz (CPT) eksikliği, Tip 1A (Karaciğer)
Hastalığın diğer isimleri
CPT1 eksikliği, CPT1 karaciğer
Akronimi CPT1, CPT1A
Hastalığın sınıfı Yağ asidi oksidasyon bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Karnitin palmitoil transferaz eksikliği, Tip 1B (Kas tipi)
Semptomların başlangıç zamanı Neonatal, infantil
Semptomlar Hipoketotik hipoglisemi, hepatomegali, hiperamonemi, renal tübüler asidoz.
Tedavisiz doğal süreç Hipoglisemik epizodlara sekonder gelişme geriliği, epilepsi nöbetleri, koma ve ölüm.
Tedavi ile süreç Yaşla birlikte atakların sıklığı ve şiddeti azalır. Mevcut gelişme geriliğini tedavi geri döndüremez.
Tedavi Açlıktan kaçınma, hastalık sırasında IV glukoz desteği, uzun zincirli yağ asitlerinin diyette kısıtlanması, orta zincirli yağ asitleri desteği ve nişasta desteği.
Diğer özellikler Akut yağlı karaciğer veya preeklampsi gibi maternal komplikasyonlar bildirilmiştir ancak koinsidans da olabilir.
Fiziksel görünüm Özellik yok
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans Seyrek
Etnik farklılık Yok
Enzimin lokasyonu Karaciğer, böbrek, fibroblastlar, kalp.
Enzim fonksiyonu Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondriye transferini sağlar.
Eksik enzim Karnitin palmitoil trasferaz 1A
Metabolitlerdeki değişim Artmış plazma karnitin düzeyleri, dikarboksilik asidüri yokluğu, artmış CK düzeyleri.
Kontrol eden gen CPT1
Gen lokalizasyonu 11q13
DNA testi var mı? Araştırma bazında mümkündür.
DNA testi açıklaması Hastada mutasyon saptanabilir. Taşıyıcılar için DNA testi yapılabilir.
Prenatal test CVS ve amnion hücrelerinde protein analizi yapılır. Prenatal tanı DNA analizi ile mümkündür.
Tandem MS/MS Profili Uzun ve orta zincirli açil karnitinlerin yokluğu.Hastalığın adı Karnitin palmitoil transferaz (CPT) eksikliği, Tip 2
Hastalığın diğer isimleri
CPTII
Akronimi CPT2, CPTII
Hastalığın sınıfı Yağ asidi oksidasyon bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Klasik yetişkin şekli
Semptomların başlangıç zamanı Neonatal, infantil, yetişkin
Semptomlar Şiddetli infantil şeklinde: hipoketotik hipoglisemi, şiddetli kardiak tutulum, renal malformasyonlar, aritmiler ve ani ölüm gözlenir.
Erişkin şeklinde: güçsüzlük, egzersiz intoleransı, myoglobinüri
Tedavisiz doğal süreç Şiddetli infantil şekli sıklıkla ölümcüldür.
Tedavi ile süreç Tedaviye rağmen şiddetli infantil şekli sıklıkla ölümcüldür.
Tedavi Açlıktan kaçınma, orta zincirli trigliseridler ile diyet desteği, nişasta desteği, karnitin desteği, akut epizodla sırasında IV glukoz ve karnitin verilmesi.
Fiziksel görünüm Renal malformasyonlar
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans Seyrek
Etnik farklılık Yok
Enzimin lokasyonu İskelet kası, kalp ve karaciğerde iç mitokondrial membranda bulunur.
Enzim fonksiyonu Uzun zincirli yağ asitleri ile bağlı karnitinin Açil CoA’lara dönüştürülmesini sağlar.
Eksik enzim Karnitin palmitoil trasferaz II
Metabolitlerdeki değişim Düşük doku ve plazma karnitin düzeyleri, artmış uzun zincirli açilkarnitinler, artmış CK düzeyleri.
Kontrol eden gen CPT2
Gen lokalizasyonu 1p32
DNA testi var mı? Var
Prenatal test Enzim analizleri ve bilinen mutasyonlar için DNA analizleri mümkündür.
Tandem MS/MS Profili C18:1, C18:2, C16, C16DC, C18:2DC, C18:1DCHastalığın adı Geç başlangıçlı glutarik asidemi tip 2
Hastalığın diğer isimleri
Glutarik asidüri, tip II, Glutarik asidüri IIB, Glutarik asidüri IIC, Multipl açil-CoA dehidrogenaz eksikliği, Etilmalonik-adipidik asidüri, Elektron transfer flavoprotein eksikliği, Elektron transfer flavoprotein dehidrogenaz eksikliği, ETFA eksikliği, ETFB eksikliği, ETFDH eksikliği
Akronimi GA2, GAII, MAD, MADD
Hastalığın sınıfı Yağ asidi oksidasyon bozukluğu
Organik asit bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Glutarik asidemi tip 2 (erken başlangıçlı)
Semptomların başlangıç zamanı Geç bebeklik, çocukluk ve erken erişkin.
Semptomlar Etkilenen ailelerde 3 değişik fenotip izlenmektedir. Neonatal başlangıçlı ve konjenital anomalili tip, anomalisiz neonatal başlangıçlı tip ve geç başlangıçlı tip. Fenotip rezidüel enzimin aktivite düzeylerine bağlıdır. Enzim aktivitesi en az düzeydeki bireyler en çok etkilenenlerdir.
Geç başlangıçlı GA2: Görülme zamanına ve hastalığın şiddetine bağlı olarak semptomlar değişkendir. Hipoketotik hipoglisemi ve hepatik disfonksiyon epizodları mevcuttur. Yağ depolanmasına bağlı miyopatiler, karnitin eksikliği ve GA1 dekine benzer şekilde progresif ekstrapiramidal hareket bozuklukları izlenir. Asemptomatik erişkinler de rapor edilmiştir.
Tedavisiz doğal süreç Semptomların şiddetine ve başlangıç zamanına göre değişir.
Tedavi ile süreç Özellikle geç başlangıçlı tipte tedavi ile nörolojik sorunlar ve karnitin eksikliği önlenebilir.
Tedavi Şiddetli neonatal şeklinde tedavi etkisizdir. Geç başlangıçlı şeklinde tedavinin etkinliği değişkendir. Diyette protein ve yağ kısıtlamaları, riboflavin desteği, karnitin desteği, ve glisin desteği uygulanır.
Diğer özellikler Terli ayak kokusu bildirilmiştir. İdrarda tipik organik asit atılımı ataklar sırasında bulunur. Annelerde HELLP sendromu bildirilmiştir.
Fiziksel görünüm Belirgin dismorfizm yoktur. Makrosefali bildirilmiştir. Kardiyomegali ve kardiyomiyopati görülebilir.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans Bilinmiyor
Etnik farklılık Yok
Enzimin lokasyonu Mitokondri
Enzim fonksiyonu Elektron transport zincirinde elektronların Açil CoA lardan ubikinona transportunu sağlar.
Eksik enzim ETFA –elektron transfer flavoproteinin alfa subüniti
ETFB –elektron transfer flavoproteinin beta subüniti
ETFDH – elektron transfer flavoprotein dehidrogenaz
Metabolitlerdeki değişim Glutarik, laktik, etilmalonik, bütirik, isobütirik, 2-metilbütirik ve izovalerik asitler.
Kontrol eden gen Üç ayrı gen aynı hastalığa sebep olabilir. ETFA, ETFB, ve ETFDH.
Gen lokalizasyonu ETFA – 15q23-q25
ETFB – 19q13.3
ETFDH – 4q32-qter
DNA testi var mı? Yok
Prenatal test Amnion hücrelerinde enzim analizi.
Tandem MS/MS Profili C5DC- artışı
C4; C5; C6; C8; C10- çoklu yükseklikler
C6 heksanoil karnitin- ılımlı yükseklik
C8 oktanoil-karnitin- yüksekliği
C16; C18:1- çoklu yükseklikler


Hastalığın adı Uzun zincirli 3-hidroksiaçil CoA dehidrogenaz eksikliği
Hastalığın diğer isimleri
Yok
Akronimi LCHADD/TFP
Hastalığın sınıfı Yağ asidi oksidasyon bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Mitokondrial trifunctional protein eksikliği
Semptomların başlangıç zamanı Neonatal, bebeklik
Semptomlar Hipoketotik hipoglisemi, hipotoni, kardiyomiyopati, hepatik hastalık, periferal nöropati, pigmenter retinopati, rabdomiyoliz, ani ölüm.
Tedavisiz doğal süreç Hipoglisemik epizodların neden olduğu gelişme geriliği, kardiyak veya hepatik yetmezliğe bağlı ölüm.
Tedavi ile süreç Hipoglisemik ataklara bağlı bir sorun yaşanmadığı takdirde zeka normal gelişir. Mevcut periferik nöropati tedavi ile düzelmez.
Tedavi Açlıktan kaçınma, pişmemiş nişasta kullanımı, karnitin desteği, orta zincirli trigliserit desteği, DHA desteği (retinopati önlenebilir)
Diğer özellikler Akut yağlı karaciğer gibi maternal komplikasyonlar, HELLP sendromu, preeklampsi gözlenebilir.
Fiziksel görünüm Hipotoni, kardiyomiyopati, retinnal değişiklikler.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans Seyrek
Etnik farklılık var
Sık görüldüğü popülasyon Finliler
Etnik insidans Finlandiyada1:240 taşıyıcılık oranı ile en sık mutasyon G1528C
Enzimin lokasyonu Karaciğer, kalp ve fibroblastların iç mitokondrial membranı.
Enzim fonksiyonu Uzun zincirli (12-16 karbonlu) yağ asitlerinin metabolize edilmesi.
Eksik enzim Uzun zincirli 3-hidroksiaçil CoA dehidrogenaz eksikliği veya mitokondrial trifunctional protein
Metabolitlerdeki değişim İdrarda 3-hidroksikarboksilik asit artışı, satüre ve ansatüre 3-hidroksi organik asitlerde artış, akut hastalık sırasında artmış CK düzeyleri.
Kontrol eden gen HADHA ve HADHB (alfa ve beta subünitleri)
Gen lokalizasyonu 2p23
DNA testi var mı? Var – mutasyon analizi
DNA testi açıklaması En sık mutasyon G1528C, LCHAD eksikliğinde tüm mutant genlerin %87’sini içerir. Etkilenen kişilerin %70’i homozigottur. Trifunctional protein eksikliğinde sık rastlanan bir mutasyon yoktur.
Prenatal test Enzim analizi, protein analizi ve doğrudan DNA analizi.
Tandem MS/MS Profili C18:OH, C16:1OH, C16OH


Hastalığın adı Orta zincirli açil CoA dehidrogenaz eksikliği
Hastalığın diğer isimleri
Yok
Akronimi MCADD
Hastalığın sınıfı Yağ asidi oksidasyon bozukluğu
Variantları Yok
Semptomların başlangıç zamanı Tipik olarak 6-24 aylıkken, yenidoğandan erişkinlik dönemine kadarki sürede ortaya çıkabilir.
Semptomlar Tekrarlayan hipoglisemi epizodları, kusma, koma, ani ölüm ve epilepsi nöbetleri gözlenir. Hepatomegali genellikle izlenir.
Tedavisiz doğal süreç Akut krizler gelişme geriliğine neden olur, nörolojik bulgular ve ani ölüm izlenir.
Tedavi ile süreç Tedavi ile normal entelektüel kapasite ve normal fiziksel fonksiyonlar sağlanabilir.
Tedavi Açlıktan kaçınma, düşük yağlı diyet , karnitin desteği, mısır nişastası desteği.
Fiziksel görünüm Belirgin özellik yok
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans 1/15,000
Etnik farklılık Var
Sık görüldüğü popülasyon Kuzey Avrupalılar ve Amerikalı beyazlar
Etnik insidans Yaklaşık 1/70 taşıyıcılık oranı
Enzimin lokasyonu Karaciğer, kalp, kas ve fibroblastlar.
Enzim fonksiyonu Yağ depolarında mitokondrial beta-oksidasyon
Eksik enzim Orta zincirli açil CoA dehidrogenaz
Metabolitlerdeki değişim Orta zincirli yağ asitleri artmıştır. Glisin/karnitin esterleri oranı artmıştır. Dikarboksilik asitler artmıştır.
Kontrol eden gen ACADM
Gen lokalizasyonu 1p31
DNA testi var mı? Var
DNA testi açıklaması Tek bir mutasyon K304E (985A) hastalıkların büyük bölümünden sorumludur. Etkilenen bireylerin %80’i bu mutasyon için homozigot, %18’i heterozigottur.
Prenatal test DNA ve enzim aktivitesi ölçümü
Tandem MS/MS Profili Artmış C10:1, C8, C6


Hastalığın adı Kısa zincirli açil CoA dehidrogenaz eksikliği
Hastalığın diğer isimleri
Yok
Akronimi SCADD
Hastalığın sınıfı Yağ asidi oksidasyon bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Kronik miyopatili ve geç başlangıçlı şekil
Semptomların başlangıç zamanı Neonatal, değişken bulgular hatta asemptomatik vakalar söz konusu olabilir.
Semptomlar Neonatal –büyüme geriliği, hipotoni, metabolik asidoz, epilepsi nöbetleri ve gelişme geriliği
Tedavisiz doğal süreç Gelişme geriği, hipotoni, kas güçsüzlüğü gözlenebilir. Ancak yenidoğan taraması ile saptanan vakaların pek çoğu tümüyle asemptomatiktir.
Tedavi ile süreç Tedavinin etkinliği kesin değildir.
Tedavi Karnitin desteği, diyetle yağ alımının kısıtlanması, riboflavin desteği.
Diğer özellikler Hamilelek sırasında akut yağlı karaciğer ve HELLP sendromu maternal komplikasyon olarak rapor edilmiştir ancak kesin bir bağlantı gösterilmemiştir.
Fiziksel görünüm Özellik yok
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans 1:40,000 – 1:100,000
Etnik farklılık yok
Enzimin lokasyonu Karaciğer, kas ve fibroblastların mitokondri matriksinde.
Enzim fonksiyonu Kısa zincirli yağ asitlerinden enerji elde edilmesini sağlar.
Eksik enzim Kısa zincirli açil CoA dehidrogenaz
Metabolitlerdeki değişim İdrarda etilmalonik asit artışı, idrarda metilsüksinat ve bütirilglisin artışı.
Kontrol eden gen ACADS
Gen lokalizasyonu 12g22-qter
DNA testi var mı? Var –sonuçlarının yorumlanması oldukça zordur.
DNA testi açıklaması Şüpheli alleller bellidir, mutasyon noktaları sınırlıdır.
Prenatal test Enzimatik
Tandem MS/MS Profili Artmış C4 C bütirilkarnitin


Hastalığın adı Kısa zincirli 3-hidroksiaçil CoA dehidrogenaz eksikliği
Hastalığın diğer isimleri
SCHAD deficiency
Akronimi SCHAD veya SCHADD
Hastalığın sınıfı Yağ asidi oksidasyon bozukluğu
Variantları Yok
Semptomların başlangıç zamanı Yenidoğandan erişkin döneme kadar değişken başlangıçlıdır.
Semptomlar Hipoketotik hipoglisemi, tekrarlayan miyoglobinüri, ansefalopati, kardiyomiyopati, ketotik hipoglisemi, büyüme geriliği, hipotoni ve karaciğer fonksiyon bozukluğu.
Tedavisiz doğal süreç Değişkendir. Neonatal başlangıçta beslenme zorlukları, büyüme geriliği, hipotoni, artmış CK seviyeleri izlenir.
Tedavi ile süreç Tedavi karaciğer zedelenmesini önler. Diğer semptomlar için tedavinin etkinliği kesin olarak bilinmemektedir. Tedavi hipoglisemik ataklara bağlı gelişmiş merkezi sinir sistemi zedelenmesini düzeltmez.
Tedavi Açlıktan kaçınma, düşük yağlı diyet, karnitin desteği, mısır nişastası desteği.
Diğer özellikler Yok
Fiziksel görünüm Özellik yok
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans Seyrek
Etnik farklılık Yok
Enzimin lokasyonu Karaciğer, böbrek, kalp ve iskelet kası mitokondrileri
Enzim fonksiyonu 3-hidroksiaçil CoA ların 3-ketoaçil CoA lara dehidrojenasyonunu katalizler.
Eksik enzim Kısa zincirli 3-hidroksiaçil CoA dehidrogenaz
Metabolitlerdeki değişim Artmış adipik, suberik, sebasik ve 3-hidroksidikarboksilik asitler, artmış karnitin esterleri. Artmış insülin ve CK düzeyleri.
Kontrol eden gen SCHAD veya HADHSC genleri
Gen lokalizasyonu 4q22-q26
DNA testi var mı? Araştırma bazlı
Prenatal test Amniosenez ile metabolitlerin analizleri yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili Nonspesifik


Hastalığın adı Çok uzun zincirli 3-hidroksiaçil CoA dehidrogenaz eksikliği
Hastalığın diğer isimleri Yok
Akronimi VLCADD
Hastalığın sınıfı Yağ asidi oksidasyon bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Kardiyomiyopatili ve kardiyomiyopatisiz tip.
Semptomların başlangıç zamanı Genellikle neonatal
Semptomlar Hipoketotik hipoglisemi, hepatomegali, miyopati, kardiyomiyopati, erişkin başlangıçlı miyopati.
Tedavisiz doğal süreç Kardiyak anomalilere sekonder ani bebek ölümleri sıktır.
Tedavi ile süreç Erken tanı ve tedavi ani ölüm riskini azaltır.
Tedavi Açlıktan kaçınma, yüksek karbonhidratlı ve düşük yağlı diyet, orta zincirli trigliserit desteği, hastalık sırasında IV glukoz, mısır nişastası desteği, uzun zincirli yağ asitlerinin yasaklanması, karnitin desteği.
Diğer özellikler Kardeşlerde ani ölüm öyküsü mevcut olabilir.
Fiziksel görünüm Belirgin bir dismorfizm yoktur. Süt çocuklarında kardiyomiyopati izlenebilir.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans Seyrek
Etnik farklılık Yok
Enzimin lokasyonu Kalp ve karaciğer mitokondrial matriks
Enzim fonksiyonu Uzun zincirli yağ asitlerinin beta oksidasyonu
Eksik enzim Çok uzun zincirli açil CoA dehidrogenaz
Metabolitlerdeki değişim Dikarboksilik asidüri, hastalık sırasında azalmış idrar karnitin düzeyi, plazma karnitin seviyeleri normal ya da azalmış olabilir. Plazmada artmış uzun zincirli açilkarnitinler, hafif artmış amonyak, laktat ve CK düzeyleri.
Kontrol eden gen ACADVL
Gen lokalizasyonu 17p11.2-p11.1
DNA testi var mı? Araştırma amaçlı
DNA testi açıklaması Sık rastlanan bir mutasyon yoktur. Taşıyıcılık belirlenmesi için DNA testi yapılabilir. Prenatal test Enzim ve protein analizleri yapılabilir. Amniosentezle DNA analizi mümkündür.
Tandem MS/MS Profili Artmış C16:1, C14:2, C14:1, C18:1


ORGANİK ASİT BOZUKLUKLARI


Hastalığın adı Beta-ketotiolaz eksikliği
Hastalığın diğer isimleri
Alfa-metilasetoasetik asidüri, 2-metil-3-hidroksibütirik asidemi, Mitokondrial asetoasetil-CoA tiolaz eksikliği, MAT eksikliği, T2 eksikliği, 3-oksotiolaz eksikliği, 3-ketotiolaz eksikliği, 3-KTD eksikliği
Akronimi BKD
Hastalığın sınıfı Organik asit bozukluğu
Variantları Yok, klinik farklılıklar söz konusu olabilir.
Semptomların başlangıç zamanı Geç bebeklik ve çocukluk, 3 günlükten 48 aylığa kadarki dönemde ortaya çıkabilmekle beraber ortalama yaş 15 aylıktır. Asemptomatik vakalar bildirilmiştir. Ataklar yaşla azalır ve 10 yaşından sonra seyrektir.
Semptomlar Şiddetli metabolik asidozun intermitan atakları, ketozisle birlikte kusma ve hematemez, ishal, koma ve ölüm görülür. Klinik olarak farklılıklar sıktır. Bebeklik dönemi dekompanzasyon riskinin en yüksek olduğu dönemdir. Ölüm ve nörolojik komplikasyonlar bu dönemde sıktır. Bazal ganglionlarda striatal nekroz, distoni, mental gerilik başlıca nörolojik komplikasyonlardır. Kardiyomiyopati, uzamış QT aralığı, nötropeni, trombositopeni, kilo alma güçlüğü, böbrek yetmezliği, kısa boy diğer semptomlardır. Nörolojik zedelenme yoksa ataklar arasında hastalar normaldir.
Tedavisiz doğal süreç Şiddetli psikomotor gerilikve ölümden normal gelişime kadar uzanan bir aralıkta değişkendir.
Tedavi ile süreç Uygun tedavi ile şiddetli ataklara karşın normal gelişim sağlanabilir.
Tedavi Açlıktan kaçınma, bikarbonat tedavisi, akut krizler sırasında IV glukoz, protein kısıtlaması, karnitin desteği.
Fiziksel görünüm Dismorfizm yoktur
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans Bilinmiyor
Etnik farklılık Yok
Enzimin lokasyonu 2-metilasetoasetil CoA yı propionil CoA ve asetil CoA ya çevirir.
Enzim fonksiyonu Oksoasitlerin dekarboksilasyonunu katalizler
Eksik enzim Mitokondrial asetoasetil-CoA tiolaz
Metabolitlerdeki değişim İdrarda 2-metil-3-hidroksibütirik asit,2-metilasetoasetik asit, 2-bütanon ve keton cisimlerinin artışı izlenir.
Kontrol eden gen ACAT1
Gen lokalizasyonu 11q22.3-q23.1
DNA testi var mı? Araştırma bazında
DNA testi açıklaması Bilinen sık mutasyon yok
Prenatal test Amnion hücrelerinde ve CVS de enzim analizleri yapılır. Mutasyon biliniyorsa DNA testi yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili C5:1 tiglikarnitin – artmıştırHastalığın adı Glutarik asidemi, tip 1
Hastalığın diğer isimleri
Glutarik asidüri I, glutaril-CoA dehidrogenaz eksikliği
Akronimi GA1, GAI
Hastalığın sınıfı Organik asit bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Riboflavine yanıt veren GA1
Semptomların başlangıç zamanı Bebeklik (tipik olarak 2- 37 aylar)
Semptomlar Doğumda makrosefali mevcut olabilir. Spastisite, distoni, koreoatetoz, ataksi ve diskinezi, epilepsi nöbetleri, hipotoni ile karakterli nörodejeneratif bozukluklar, Reye benzeri sendroma bağlı ölüm. Tedavisiz doğal süreç Ansefalite benzeyen krizler nedeniyle gelişmede gerilik, spastisite ve distonik serebral palsi gibi bulguları içeren nörolojik bozukluklar gözlenir. IQ normal olabilir. Bazı vakalar asemptomatik olabilir.
Tedavi ile süreç Herhangi bir zedelenme oluşmadan tedavi başlanırsa normal gelişim izlenebilir. İlk bebeklik dönemi hasar açısından en riskli dönemdir. Tedavi ile nörolojik bozuklukların da azaltıldığı gösterilmiştir.
Tedavi Lizin ve triptofan kısıtlamalı diyet, riboflavin desteği, karnitin desteği, atak dönemlerinde IV glukoz, karnitin ve destek tedavisi.
Diğer özellikler Artmış terleme bildirilmiştir. Nörolojik olarak BT ve MR da frontotemporal atrofi, sylvian fissürü ve anteriordan temporal loblara kadarki alanda içinde boşluklar bulunduran artmış BOS miktarı, Bazal ganglia değişiklikleri, MR da artmış sinyal yoğunluğu gözlenir.
Fiziksel görünüm Makrosefali, serebral palsi.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans Beyaz ırkta 1:40,000, İsveçlilerde 1:30,000
Etnik farklılık Var
Sık görüldüğü popülasyon Amishlerde ve Kanada’nın Ojibway Kızılderililerinde
Etnik insidans 1/10 taşıyıcılık
Enzimin lokasyonu Karaciğer, böbrek, fibroblastlar ve lökositlerdeki mitokondrilerde
Enzim fonksiyonu Lizin, hidroksilizin ve triptofanın metabolizması.
Eksik enzim Glutaril-KoA dehidrogenaz
Metabolitlerdeki değişim İdrarda artmış glutarik asit, kanda yine artmış glutarik asit ve 3-hidroksiglutarik asit, idrarda artmış 3-hidroksiglutarik asit ve glutakonik asit.
Kontrol eden gen GCDH
Gen lokalizasyonu 19p13.2
DNA testi var mı? Var
DNA testi açıklaması Sık rastlanan mutasyon yok
Prenatal test Amniositler ve CVS de enzim aktivitesi bakılabilir.
Tandem MS/MS Profili Artmış C5DC (bazı hastalarda gözden kaçabilir)

Hastalığın adı Geç başlangıçlı glutarik asidemi tip 2
Hastalığın diğer isimleri
Glutarik asidüri, tip II, Glutarik asidüri IIB, Glutarik asidüri IIC, Multipl açil-CoA dehidrogenaz eksikliği, Etilmalonik-adipidik asidüri, Elektron transfer flavoprotein eksikliği, Elektron transfer flavoprotein dehidrogenaz eksikliği, ETFA eksikliği, ETFB eksikliği, ETFDH eksikliği
Akronimi GA2, GAII, MAD, MADD
Hastalığın sınıfı Yağ asidi oksidasyon bozukluğu
Organik asit bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Glutarik asidemi tip 2 (erken başlangıçlı)
Semptomların başlangıç zamanı Geç bebeklik, çocukluk ve erken erişkinlik.
Semptomlar Etkilenen ailelerde 3 değişik fenotip izlenmektedir. Neonatal başlangıçlı ve konjenital anomalili tip, anomalisiz neonatal başlangıçlı tip ve geç başlangıçlı tip. Fenotip rezidüel olarak kalmış olan enzimin aktivite düzeylerine bağlıdır. Enzim aktivitesi en az düzeydeki bireyler en çok etkilenenlerdir. Geç başlangıçlı GA2: Görülme zamanına ve hastalığın şiddetine bağlı olarak semptomlar değişkendir. Hipoketotik hipoglisemi ve hepatik disfonksiyon epizodları mevcuttur. Yağ depolanmasına bağlı miyopatiler, karnitin eksikliği ve GA1 dekine benzer şekilde progresif ekstrapiramidal hareket bozuklukları izlenir. Asemptomatik erişkinler de rapor edilmiştir.
Tedavisiz doğal süreç Semptomlerın şiddetine ve başlangıç zamanına göre değişir.
Tedavi ile süreç Özellikle geç başlangıçlı tipte tedavi ile nörolojik sorunlar ve karnitin eksikliği önlenebilir.
Tedavi Şiddetli neonatal formda tedavi etkisizdir. Geç başlangıçlı formda tedavinin etkinliği değişkendir. Diyette protein ve yağ kısıtlamaları, riboflavin, karnitin ve glisin desteği uygulanır.
Diğer özellikler Terli ayak kokusu bildirilmiştir. İdrarda organik asitler ataklar sırasında bulunur. Annelerde HELLP sendromu bildirilmiştir.
Fiziksel görünüm Belirgin dismorfizm yoktur. Makrosefali bildirilmiştir. Kardiyomegali ve kardiyomiyopati görülebilir.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans Bilinmiyor
Etnik farklılık Yok
Enzimin lokasyonu Mitokondri
Enzim fonksiyonu Elektron transport zincirinde elektronların Açil CoA lardan ubikinona transportunu sağlar.
Eksik enzim ETFA –elektron transfer flavoproteinin alfa subüniti
ETFB –elektron transfer flavoproteinin beta subüniti
ETFDH – elektron transfer flavoprotein dehidrogenaz
Metabolitlerdeki değişim Glutarik, laktik, etilmalonik, butirik, isobütirik, 2-metilbütirik ve izovalerik asits.
Kontrol eden gen Üç ayrı gen aynı hastalığa sebep olabilir. ETFA, ETFB, ve ETFDH.
Gen lokalizasyonu ETFA – 15q23-q25
ETFB – 19q13.3
ETFDH – 4q32-qter
DNA testi var mı? Yok
Prenatal test Amnion sıvısında metabolitlerin analizi, amnion hücrelerinde enzim analizi yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili C5DC- artışı
C4; C5; C6; C8; C10- çoklu yükseklikler
C6 heksanoil karnitin- ılımlı yükseklik
C8 oktanoil-karnitin- yüksekliği
C16; C18:1- çoklu yükseklikler


Hastalığın adı 3-hidroksi-3-metilglutaril-KoA liyaz eksikliği
Hastalığın diğer isimleri
Hidroksimetilglutarik asidüri
Akronimi HMG-CoA liyaz eksikliği
Hastalığın sınıfı Organik asit bozukluğu
Variantları Yok
Semptomların başlangıç zamanı Bebeklil dönemi (6 aylıktan 2 yaşına kadar)
Semptomlar İnatçı kusma, letarji, hipotoni, koma, epilepsi atakları, apne, hepatomegali.
Tedavisiz doğal süreç Genellikle aç kalmaya veya akut viral enfeksiyonlara ikincil tekrarlayan hastalık atakları izlenir. Şiddetli ataklar gelişme geriliği veya ölümle neticelenebilir.
Tedavi ile süreç Normal IQ ve gelişim mümkündür. Şiddetli hipoglisemi atakları epileptik nöbetlere veya zekâ özrüne yol açabilir.
Tedavi Açlıktan kaçınma, düşük yağlı ve yüksek karbonhidratlı diyet, mısır nişastası desteği, karnitin desteği, hipoglisemi atakları sırasında IV glukoz desteği.
Diğer özellikler Şiddetli asidoz ve hipoglisemi krizleri IV glukoz ve bikarbonatla tedavi edilir.
Fiziksel görünüm Mikrosefali izlenebilir.
Kalıtım Otozomal resesif.
Genel popülasyonda insidans Seyrek
Etnik farklılık Yok
Enzimin lokasyonu Karaciğer, fibroblastlar ve lökositler.
Enzim fonksiyonu Lösinin yıkım yolağında son basamağı katalizler, keton oluşumunda rol oynar.
Eksik enzim HMG CoA liyaz
Metabolitlerdeki değişim İdrarda 3-hidroksi-3-metilglutarik asit artışı, glutarik ve adipik asitlerin ataklar sırasında idrarda artışları, ketozisin yokluğu.
Kontrol eden gen HMGCL
Gen lokalizasyonu 1pter-p33
DNA testi var mı? Yok
Prenatal test Anne idrarından 23. hafta sonrasında metabolitler bakılabilir. Enzim amnion hücrelerinde de bulunduğundan analizi mümkündür.
Tandem MS/MS Profili Nonspesifik
Fiziksel görünüm Kardiyomiyopati vardır. Belirgin dismorfizm yoktur.
Kalıtım Otozomal resesif.
Genel popülasyonda insidans Seyrek. Çok az sayıda vaka bildirilmiştir.
Etnik farklılık Bilinmiyor.
Enzimin lokasyonu Mitokondri
Enzim fonksiyonu Valin metabolizması
Eksik enzim Izobütiril-KoA dehidrogenaz
Metabolitlerdeki değişim Nonspesifik
Kontrol eden gen ACAD8
Gen lokalizasyonu 11q25
DNA testi var mı? Yok
DNA testi açıklaması Bilinen sık mutasyon yok.
Prenatal test
Amnion hücrelerinde veya CVS de enzim analizi yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili C4 Bütiril karnitin yüksekliği.

Hastalığın adı İzovalerik asidemi
Hastalığın diğer isimleri
İzovalerik asit KoA dehidrogenaz eksikliği.
Akronimi IVA
Hastalığın sınıfı Organik asit bozukluğu
Variantları
Var
Variant adı Kronik intermitan şekli
Semptomların başlangıç zamanı Bebeklik (akut neonatal şekli). Kronik intermitan şekli geç bebeklik veya çocukluk döneminde ortaya çıkar.
Semptomlar Kusma, ketozis, asidoz ve koma ile alevlenen hastalık epizodları izlenir. Lökopeni, trombositopeni, anemi gibi hematolojik anormallikler bulunur.
Tedavisiz doğal süreç Akut neonatal şekil hastalarının yarısı ilk epizod sırasında kaybedilir. Sağ kalanlar şiddetli nörolojik zedelenmeden normal aralığına kadar herhangi bir durumda olabilirler. Kronik intermitan şeklindeki hastalar nörolojik bozukluk sergileyebilirler ancak bunların pek çoğu normal gelişim gösterir.
Tedavi ile süreç
Erken tanı ve tedavi zekâ düzeyi üzerinde çok etkilidir. Uygun tedavi ve izlemle normal büyüme ve gelişme elde edilir.
Tedavi Lösin alımının kısıtlandığı düşük proteinli diyet, glisin desteği, karnitin desteği.
Diğer özellikler Bazen terli ayak kokusu akut krizler sırasında izlenir.
Fiziksel görünüm Belirgin dismorfizm yoktur.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans 1:230,000
Etnik farklılık Bilinmiyor
Enzim fonksiyonu İzovaleril-KoA dehidrogenaz Lösinin dallı zincirli organik asit metabolizmasının ilk basamağında yer alır.
Eksik enzim İzovaleril-KoA dehidrogenaz
Metabolitlerdeki değişim
İdrarda izovaleril glisin, 3-hidroksisoralin asit artışı. Kanda izovalerik asit artışı. Akut ataklar sırasında 4-hidroksivalerik asit, mesakonik asit ve metilsüksinik asit, izovalerilglisin ve 3-hidroksiizovalerik asit izlenmesi.
Kontrol eden gen IVD
Gen lokalizasyonu 15q14-15
DNA testi var mı? Yok
Prenatal test Amnion sıvısında veya CVS de enzim analizi yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili
Artmış C5 izovaleril karnitin


Hastalığın adı Metilmalonik asidemi, Vitamin B-12’ye yanıt veren
Hastalığın diğer isimleri
Adenozilkobalamin eksikliğine bağlı metilmalonik asidemi, Vitamin B-12’ye yanıt veren, cblA komplementasyon tipi,
Akronimi MMA, MMAA/MMAB
Hastalığın sınıfı
Organik asit bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Metilmalonik asidemi, Vitamin B-12’ye yanıt veren, metilmalonil KoA mutaz ve homosistein eksikliği ile birlikte.
Semptomların başlangıç zamanı İlk günden başlayan ile asemptomaik arasında değişken.
Semptomlar Kusma, letarji ve ölüme giden koma ile birlikte gidebilen epizodik ketoasidoz. Sağ kalanlarda büyüme ve gelişme geriliği, spastisite, distoni ve epilepsi nöbetleri kalıcıdır. Nötropeni, trombositopeni ve osteoporoz sıktır.
Tedavisiz doğal süreç Enzim eksikliğinin derecesine bağlı olarak değişken. Bazıları erken dönemde kaybedilir, bazıları ise sekelli kalır, asemptomatik vakar da vardır.
Tedavi ile süreç CblA: Hidroksikobalamin enjeksiyonları ile tedavi edilerek %90 başarıyla iyi prognoz sağlanır.
CblB: Erken tanı konup uygun tedavi başlandığında %40 başarı yakalanabilir.
Tedavi
Protein kısıtlı diyet, hidroksikobalamin enjeksiyonları, karnitin desteği, karaciğer ve böbrek transplantasyonu metabolik kontrolü arttırmak için düşünülebilir ancak nörolojik zedelenmeyi değiştiremez
Fiziksel görünüm
Minor yüz dismorfizmi; açık alın, geniş burun kökü, epikantal kapaklar, üçgen ağız gibi.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans 1:48,000
Etnik farklılık Bilinmiyor
Enzimin lokasyonu Mitokondri
Enzim fonksiyonu Adenozilkobalamin sentezi.
Eksik enzim Kobalamin A (cblA) eksikliği: kobalamin redüktaz
Kobalamin B (cblB) eksikliği: kobalamin adenoziltransferaz
Metabolitlerdeki değişim İdrarda artmış glisin
Kontrol eden gen MMAA (Kobalamin A hastalığı)
MMAB (Kobalamin B hastalığı)
Gen lokalizasyonu MMAA: 4q31.1-q31.2
MMAB: 12q24
DNA testi var mı? Dizi analizi yapılıyor.
Prenatal test Amnion hücrelerinde ve CVS de enzim analizi yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili Artmış C3 propiyonil karnitin, Artmış C4 DC metilmalonil carnitine.


Hastalığın adı Metilmalonik asidemi, Vitamin B-12’ye yanıt vermeyen
Hastalığın diğer isimleri
Metilmalonik KoA mutaz eksikliğine bağlı metilmalonik asidüri
Akronimi MMA
Hastalığın sınıfı Organik asit bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Metilmalonik asidemi ve homosistinüri ile birlikte Vitamin B12 metabolik bozukluğu
Semptomların başlangıç zamanı
Bebeklerin %80’i ilk haftada bulgu verir, %90’ı ilk ayda bulgu verir. Erken başlayanlarda prognoz daha iyidir. Enzim düzeyine ve metabolik strese bağlı olarak asemptomatik kalanlar bile saptanabilir.
Semptomlar En sık saptanan bulgular letarji, büyüme geriliği, kusmalar, dehidrasyon, metabolik asidoz, solunum sıkıntısı, hipotoni ve ölümdür. Akut epizodların komplikasyonlar metabolik inme, ekstrapiramidal bulgular, distoni, globus pallidusta bilateral radyolüsen görünümdür. Sağ kalanlarda ciddi nörolojik zedelenme sıktır. Renal yetmezlik çocukluk döneminde izlenir. Klinik spekturum asemptomatik vakalardan fatal olanlara kadar değişir.
Tedavisiz doğal süreç Hastaya ve enzim eksikliğinin derecesine göre değişir.
Tedavi ile süreç Hastaların yaklaşık %60’ı ilk yılda kaybedilir. Sağ kalanların %40’ı gelişme geriliği gösterir. Vakalara karaciğer ve böbrek transplantasyonu yapılabilir ancak yararları sınırlıdır.
Tedavi Protein kısıtlı diyet, hidroksikobalamin enjeksiyonları, karnitin desteği, bağırsaklarda bakteriler tarafından propiyonat oluşumunu engelleyebilmek için sürekli antibiyotik kullanımı, metionin, treonin, valin, izolösin ve kolesterolden kısıtlı diyetler, böbrek ve karaciğer nakli.
Fiziksel görünüm Pek çok hastada belirgin dismorfizm yoktur. Bazıları doğum defektleri, konjenital kalp hastalıkları, hidronefroz, yüz dismorfizmleri gözlenebilir.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans 1:48,000
Etnik farklılık Bilinmiyor
Enzimin lokasyonu Karaciğer, böbrek, BOS ve beyin
Enzim fonksiyonu Metilmalonil KoA’yı süksinil KoA’ya çevirir.
Eksik enzim
Metilmalonil KoA mutaz
Metabolitlerdeki değişim Kan ve idrarda artmış metilmalonik asit
Kontrol eden gen
MCM
Gen lokalizasyonu 6p12-q21.2
DNA testi var mı? Dizi analizi yapılır.
Prenatal test Amnion hücrelerinde ve CVS de enzim analizi yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili
Artmış C3 propiyonil karnitin, artmış C4 DC metilmalonil karnitin.Hastalığın adı Metilmalonik asidemi ve homosistinüri ile birlikte Vitamin B12 metabolik defekti
Hastalığın sınıfı
Organik asit bozukluğu
Variantları Var
Variant adı Metilmalonik asidemi, vitamin B-12’ye yanıt veren ve metilmalonik asidemi, vitamin B-12’ye yanıt vermeyen
Semptomların başlangıç zamanı CblC
1yaş ile 14 aylık arasında başlar. Hastaların pek çoğu erken dönemde semptomatik olur.
Semptomlar CblC hastalığı: erken dönemde başlayan beslenme güçlüğü, hipotoni, yürüyememe, epilepsi nöbetleri, mikrosefali, gelişme geriliği, kortikal atrofi, hidrosefali, nistagmus, pigmenter retinopati ve kemik iliği disfonksiyonu. Geç başlangıçlı şeklinde çocukluk ve adolesan dönemde kognitif performans azalması, konfüzyon, demans, deliryum, myelopati ve tremor gibi akut nörolojik değişikliklerle ortaya çıkar. Hematolojik anomaliler de bildirilmiştir. Uygun tedaviye rağmen nörolojik bulgular ilerleyebilir.
Tedavisiz doğal süreç Şiddetli psikoz, gelişme geriliği ve ani ölüm.
Tedavi ile süreç Sadece çok erken tanı ve çok ugun tedavi ile hastaların durumu değişebilir. Tedavinin etkinliği kanıtlanmış değildir ancak özellikle psikiyatrik sorunların azalmasına, deri döküntüleri, pigmenter retinopati ve böbrek tutulumunu önleyebilir.
Tedavi
Protein kısıtlamalı diyet, Hidroksikobalamin enjeksiyonları, betain tedavisi, karnitin desteği
Fiziksel görünüm Özellik yok
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans
Bilinmiyor
Etnik farklılık Bilinmiyor
Enzimin lokasyonu CblC – kesin defekt bilinmiyor.
Enzim fonksiyonu CblC – kesin defekt bilinmiyor
Eksik enzim
CblC – kesin defekt bilinmiyor
Metabolitlerdeki değişim
İdrarda ve kanda metilmalonik asit ve homosistein düzeyleri artmıştır.
Kontrol eden gen CblC
Gen lokalizasyonu Bilinmiyor
DNA testi var mı? Yok
Prenatal test Riskli ailelerde amnion hücrelerinde ve CVS de enzim analizleri yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili Artmış C3 propiyonil karnitin, artmış C4 DC metilmalonil karnitin ve düşük metionin.


Hastalığın adı Propiyonik asidemi
Hastalığın diğer isimleri
Propiyonil-KoA karboksilaz eksikliği, PCC eksikliği, ketotik hiperglisinemi.
Akronimi PA
Hastalığın sınıfı: Organik asit bozukluğu
Variantları
Var
Variant adı Geç başlangıçlı (> 6 haftalık)
Semptomların başlangıç zamanı Neonatal
Semptomlar Nörolojik zedelenme, koma ve ölüme giden epizodik krizler
Tedavisiz doğal süreç
Metabolik krizler mental gerilik, hareket bozuklukları, epilepsi nöbetleri gibi nörolojik sorunlara neden olur. Koma ve ani ölüm de gözlenir.
Tedavi ile süreç Metabolik kriz görülmeden tedavi başlanabilirse normal IQ ve gelişim elde edilebilir. Tedavi ile bazı semptomların gerilediği de bildirilmiştir.
Tedavi Protein kısıtlamalı diyet, karnitin desteği, keton düzeylerinin yakından izlenmesi, açlıktan kaçınma, mısır nişastası desteği, biotin desteği, antibiyotik (metranidazol ve neomisin) tedavileri, insan büyüme faktörü tedavileri.
Fiziksel görünüm Frontal çıkıntıyı da içeren karakteristik yüz görünümü, geniş ve basık burun kökü, epikantal katlantılar, uzun filtrum, ters çevrilmiş dudak kavisleri, hipoplastik/ters çevrilmiş meme uçları.
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans Tanı alabilen vakalar dikkate alındığında 1:35,000 ile 1:75,000. Erken ölüm oluşturduğundan gerçek oran tahminlerin üzerinde olabilir.
Etnik farklılık
Evet
Sık görüldüğü popülasyon Suudi Arabistan
Etnik insidans
1:2000 ile 1:5000 arasında
Enzimin lokasyonu
Mitokondri
Enzim fonksiyonu İzolösin, valin, treonin ve metionin metabolizmasında rol oynar.
Eksik enzim
Propiyonil-KoA karboksilaz
Metabolitlerdeki değişim İdrar ve kanda glisin artmıştır. 3-hidroksipropiyonik asit kan ve idrarda artmıştır. Metilsitrat, tiglik asit, tigliglisin bütanon ve propiyonil glisin idrarda artar.
Kontrol eden gen PCCA and PCCB.
Gen lokalizasyonu
PCCA = 13q32
PCCB = 3q13.3-22
DNA testi var mı? Araştırma bazında, bilinen sık mutasyonu yok.
Prenatal test
Amnion hücrelerinde enzim aktivitesi bakılabilir. Mutasyon biliniyorsa DNA analizi yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili Nonspesifik

Hastalığın adı 3-metilkrotonil-KoA karboksilaz eksikliği
Hastalığın diğer isimleri
3-metilkrotonilglisinüri
Akronimi
3-MCC
Hastalığın sınıfı Organik asit bozukluğu
Variantları
Geç başlangıçlı şekil
Variant adı
Geç başlangıçlı 3-metilkrotonil-KoA karboksilaz eksikliği
Semptomların başlangıç zamanı
Pek çok vaka erişkin dönemde bile asemptomatik kalabilir. Semptomlar genelde 3 aylıktan sonra ortaya çıkar.
Semptomlar Bebeklerde Reye sendromuna benzer şekilde ketoasidoz, hipoglisemi, hiperamonemi, epilepsi nöbetleri, koma ve ölüm gözlenebilir. Yürüme bozukluları, hipotoni, spastisite, izlenebilir. Geç başlangıçlı tipte Reye benzeri semptomlar olmaksızın gelişme geriliği vardır. Semptomatik erişkinlerde genel yorgunluk en sık rastalanan semptomdur. Vakaların pek çoğu asemptomatiktir.
Tedavisiz doğal süreç Musküler hipotoni ve atrofi, Reye sendromuna benzer hastalık ve bunlara bağlı ölüm veya nörolojik zedelenme gözlenebilir.
Tedavi ile süreç Tedavinin hastalığın gidişine etkisi tartışmalıdır. Genellikle zekâ normaldir.
Tedavi
Protein kısıtlamalı diyet, lösin içermeyen besinlerle beslenme, karnitin desteği tedavi seçenekleridir. Asemptomatik erişkinlere tedavi verilmesi konusu tartışmalıdır.
Diğer özellikler Yenidoğan tarama testleri ile çoğu zaman asemptomatik ebeveynlere de tanı konur. İzovalerilkarnitin hasta bebeklerde artmış olarak saptanır.
Fiziksel görünüm Özellik yok
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans 1:50,000
Etnik farklılık Bilinmiyor
Enzimin lokasyonu Karaciğer ve böbrek mitokondrilerinin iç membranı.
Enzim fonksiyonu
Lösin yıkımı.
Eksik enzim
3-metilkrotonil-KoA karboksilaz
Metabolitlerdeki değişim
Artmış 3-hidroksiizovalerik asit, artmış 3-metilkrotonilglisin
Kontrol eden gen
MCCA/MCCB
Gen lokalizasyonu 3q25-q27, 5q12-q13.1
DNA testi var mı? DNA dizi analizi mümkündür.
DNA testi açıklaması
Sık rastlanan mutasyon yoktur.
Prenatal test
Riskli gebeliklerde enzim çalışmaları yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili
C5:1 (tigyl veya 3-metilkrotonil karnitin) artmıştır.
C5-OH (3-hidroksi-2-metilbütiril karnitin) artmıştır.Hastalığın adı 2-metilbütiril KoA dehidrogenaz eksikliği
Hastalığın diğer isimleri
Kısa dallı zincirli açil KoA dehidrogenaz eksikliği, Metilbütirilglisinüri.
Hastalığın sınıfı
Organik asit bozukluğu
Variantları
Yok
Semptomların başlangıç zamanı Değişken
Semptomlar Sadece bir hasta neonatal başlangıçlı hipotoni, letarji, apne ve hipoglisemi ile bildirilmiştir. 4 yaşında gelişme geriliği, koreaatetoid serebral palsi ve görme bozuklukları göstermiştir. Bir diğer hastada 2 yaşında motor gelişim bozukluğu, musküler atrofi ve strabismus tanımlanmıştır. Asemptomatik olarak yakalanan vakalar olmuştur.
Tedavisiz doğal süreç Asemptomatik vakalardan nörolojik bulgularla birlikte akut neonatal dekompozisyona kadar değişkendir. Bu hastalık genel olarak asemptomatik vakalarda benign kabul edilmemelidir. Açlık veya stres durumlarında semptomlar ortaya çıkabilir.
Tedavi ile süreç
Hipogliseminin çözülmesi önemlidir. Nörolojik bozukluk oluştuğunda kalıcıdır.
Tedavi
Protein kısıtlaması, karnitin desteği, açlıktan kaçınma.
Fiziksel görünüm Özellik yok
Kalıtım Otozomal resesif
Genel popülasyonda insidans Seyrek
Etnik farklılık Var
Sık görüldüğü popülasyon Hmong
Etnik insidans 1/500
Enzimin lokasyonu Mitokondri
Enzim fonksiyonu L-izolösin metabolizması
Eksik enzim
2-metilbütiril KoA dehidrogenaz
Metabolitlerdeki değişim
Artmış 2-metilbütiril ve artmış 2-metilbütirilkarnitin.
Kontrol eden gen SBCAD
Gen lokalizasyonu 10q25-q26
DNA testi var mı? Araştırma amaçlı
DNA testi açıklaması Hmonglardaki mutasyon– M356V
Prenatal test
Amnion hücrelerinde ve CVs de enzim analizi yapılabilir.
Tandem MS/MS Profili
Artmış C5 izovaleril karnitin


Hastalığın adı İzobütiril KoA dehidrogenaz eksikliği
Hastalığın sınıfı
Organik asit bozukluğu
Yağ asidi
oksidasyon bozukluğu
Variantları
Yok
Semptomların başlangıç zamanı 12 aylıkken
Semptomlar
İlk bulgular genelde dilate kardiyomiyopati, düşük karnitin düzeyleri ve anemidir. Bebekler ilk tanı konduğunda yaşıtlarına göre küçük görünümdeyken, tedavi ile normal büyüme sağlanır.
Tedavisiz doğal süreç Bilinmiyor.
Tedavi ile süreç Kardiyomiyopati ve anemi bulgularında gerileme, normal büyüme ve gelişme.
Tedavi
Orta dereceli protein kısıtlaması, karnitin tedavisi.
Fiziksel görünüm
Kardiyomiyopati vardır. Belirgin dismorfizm yoktur.
Kalıtım
Otozomal resesif.
Genel popülasyonda insidans
Seyrek. Çok az sayıda vaka bildirilmiştir.
Etnik farklılık Bilinmiyor.
Enzimin lokasyonu Mitokondri
Enzim fonksiyonu Valin metabolizması
Eksik enzim
Izobütiril-KoA dehidrogenaz

 


DELTA ANALİZ VE LABORATUVAR SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
Adres:
Yukarı Ayrancı Mahallesi Uçarlı Sokak Taşkın Apartmanı no: 5/7 Çankaya- Ankara
Tel: (0312) 232 30 60  -  Faks: (0312) 232 30 59
Email:
info@deltaanaliz.com.trHİT: 558126
TASARIM / KODLAMA